Sự Kiện Trường

APRIL
Lễ Nhập Học(Khóa 1 năm, 2 năm)
MAY
Dã Ngoại Ngủ Trọ Lại
JUNE
Thi Tuyển Sinh Đại Học
JULY
Dã Ngoại Tập Huấn
Thi Năng Lực Tiếng Nhật
AUGUST
Nghỉ Hè
SEPTEMBER
Thi Cuối Kì
Nghỉ Thu
OCTOBER
Lễ Nhập Học(Khóa 1.5 năm)
NOVEMBER
Thi Tuyển Sinh Đại Học
Đại hội bóng chuyền
DECEMBER
Thi Năng Lực Tiếng Nhật
Dã Ngoại Tập Huấn
Lễ Hội Trường
Nghỉ Đông
JANUARY
Viếng đền đầu năm
Phong cách bàn tiệc
FEBRUARY
Thi Cuối Kì
Buổi dã ngoại chia tay
MARCH
Lễ Tốt Nghiệp
Nghỉ Xuân
Quay về đầu trang