Khóa

Khóa Phổ Thông(Hình thức cư trú: Du Học)

Khóa Thời Gian Số Lượng
1 năm Khóa Học Tháng 4 đến Tháng 3 năm sau 40người
Tháng 10 đến Tháng 9 năm sau 20người
1.5 năm Khóa Học Tháng 10 đến Tháng 3 năm sau 80người
2 năm Khóa Học Tháng 4 đến Tháng 3Năm sau năm sau 160người

Khóa Ngắn hạn

“Khóa Hè” ”Trao Đổi Du Học Sinh” Chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp về Trường.

Học Sinh Dự Thính

Học Sinh Dự Thính có thể tham gia các khóa Phổ Thông. Chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp về Trường.
Học Phí ¥23,000 / 2 Tuần
Chỉ những người đã có tư cách lưu trú tại nhật

Thành Tích /Các Trường Học lên

 • 宮崎情報ビジネス専門学校
 • 宮崎福祉医療カレッジ
 • 鹿児島情報ビジネス公務員専門学校
 • 九州工科自動車専門学校
 • 宮崎大学大学院
 • 宮崎国際大学
 • 福岡女学院大学
 • 大阪情報コンピューター専門学校
 • 明生情報ビジネス医療専門学校
 • 東京マルチメディア専門学校
 • 横浜システム工学院
 • 岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校
 • 日本電子専門学校
 • 東京自動車大学校
 • 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校

Giờ Học

Lớp sáng:9:25-12:45
Lớp Chiều:13:25-16:45

Ví dụ(Lớp sáng)

Thứ Hai Ba Năm Sáu
1 [9:25~10:15]
Sinh Hoạt đầu giờ Sinh Hoạt đầu giờ Sinh Hoạt đầu giờ Sinh Hoạt đầu giờ Sinh Hoạt đầu giờ
Luyện chữ・Từ Vựng Luyện chữ・Từ Vựng Luyện chữ・Từ Vựng Luyện chữ・Từ Vựng Luyện chữ・Từ Vựng
2 [10:15~11:00]
3 [11:15~12:00] Ngữ Pháp Ngữ Pháp Ngữ Pháp Thời Sự Nhật Bản Ngữ Pháp
4 [12:00~12:45] Đọc Hiểu Nghe Hội Thoại Viết Văn
Trang Chủ